Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-349 2020-11-17
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PAVEDIMO UAB KURŠĖNŲ KOMUNALINIAM ŪKIUI TEIKTI KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TRANSPORTAVIMO Į JŲ APDOROJIMO VIETAS (ĮRENGINIUS) PASLAUGAS BEI PRITARIMO VIDAUS SANDORIO SUTARČIAI

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVEDIMO UAB KURŠĖNŲ KOMUNALINIAM ŪKIUI TEIKTI KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TRANSPORTAVIMO Į JŲ APDOROJIMO VIETAS (ĮRENGINIUS) PASLAUGAS BEI PRITARIMO VIDAUS SANDORIO SUTARČIAI

 

2020 m. lapkričio 17 d. Nr. T-349

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Pavesti UAB Kuršėnų komunalinis ūkis teikti komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugas Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje.

2. Pritarti vidaus sandorio Komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugų teikimo sutarčiai (pridedama).

3. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja 2021 m. vasario 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-349 - DĖL PAVEDIMO UAB KURŠĖNŲ KOMUNALINIAM ŪKIUI TEIKTI KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TRANSPORTAVIMO Į JŲ APDOROJIMO VIETAS (ĮRENGINIUS) PASLAUGAS BEI PRITARIMO VIDAUS SANDORIO SUTARČIAI (1 PRIEDAS)
T-349 - DĖL PAVEDIMO UAB KURŠĖNŲ KOMUNALINIAM ŪKIUI TEIKTI KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TRANSPORTAVIMO Į JŲ APDOROJIMO VIETAS (ĮRENGINIUS) PASLAUGAS BEI PRITARIMO VIDAUS SANDORIO SUTARČIAI (2 PRIEDAS)
Į pradžią