Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-207 2020-05-22
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigąŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO, ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLOS, ŠIAULIŲ R. KURTUVĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 3 dalimi, 44 straipsnio 2 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 ,,Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-138 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šiaulių r. Aukštelkės mokyklą-daugiafunkcį centrą, Šiaulių r. Bubių mokyklą ir Šiaulių r. Kurtuvėnų mokyklą-daugiafunkcį centrą ir jungtinės mokyklos steigimo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Reorganizuoti sujungimo būdu šias Šiaulių rajono biudžetines įstaigas įsteigiant jungtinę  Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklą: Šiaulių r. Aukštelkės mokyklą-daugiafunkcį centrą (juridinio asmens kodas – 190059031),  Šiaulių r. Bubių mokyklą (juridinio asmens kodas – 290059370), Šiaulių r. Kurtuvėnų mokyklą-daugiafunkcį centrą (juridinio asmens kodas – 190061445).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras, Šiaulių r. Bubių mokykla, Šiaulių r. Kurtuvėnų mokykla-daugiafunkcis centras 2020 m. rugpjūčio 31 d. baigia savo veiklą kaip juridiniai asmenys ir tampa nauju juridiniu asmeniu Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla;

2.2. nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla (Dubysos g. 15, Bubiai, LT-80201 Šiaulių r.) perims visas reorganizuojamų biudžetinių įstaigų Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro, Šiaulių r. Bubių mokyklos, Šiaulių r. Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro teises, pareigas ir tęs veiklą;

2.3. po reorganizavimo Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklai perduodamos visos reorganizuotų Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro, Šiaulių r. Bubių mokyklos, Šiaulių r. Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro teisės, pareigos ir 2020 m. rugpjūčio 31 d. Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro, Šiaulių r. Bubių mokyklos, Šiaulių r. Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro biudžeto asignavimų likutis.

3. Patvirtinti pridedamus:

3.1. Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro, Šiaulių r. Bubių mokyklos, Šiaulių r. Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo sąlygų aprašą;

3.2. Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos nuostatus.

4. Įgalioti Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro, Šiaulių r. Bubių mokyklos, Šiaulių r. Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorių pasirašyti patvirtintus nuostatus ir kartu su kitais teisės aktuose nustatytais dokumentais pateikti juos įregistruoti Juridinių asmenų registrui.

5. Pripažinti netekusiais galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-29 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo“ 1.1, 1.3, 1.12 papunkčius.

6. Nustatyti, kad šio sprendimo 5 punktas įsigalioja Juridinių asmenų registre įregistravus sprendimo 3.2 papunkčiu patvirtintus nuostatus.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Rasa Paulauskienė

2020-05-14

Dokumento priedai:
TSP-207 - DĖL ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO, ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLOS, ŠIAULIŲ R. KURTUVĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
TSP-207 - DĖL ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO, ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLOS, ŠIAULIŲ R. KURTUVĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
TSP-207 - DĖL ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO, ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLOS, ŠIAULIŲ R. KURTUVĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią