Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-206 2020-05-21
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


herbas-strik1

                                                                                                                 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-158 ,,DĖL DOVANOS (IŠMOKOS) KŪDIKIUI SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

                Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Dovanos (išmokos) kūdikiui skyrimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-158 ,,Dėl Dovanos (išmokos) kūdikiui skyrimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.      Pakeisti 4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

,,4.1. bent vienas iš turimų tėvų gyvenamąją vietą deklaravo Šaulių rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki kūdikio gimimo;“.

2. Pakeisti 6.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

,,6.1. tėvai (vienas iš tėvų) kreipiasi per 12 mėnesių nuo kūdikio gimimo dienos;“.

            3.  Pakeisti 6.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

            ,,6.2. bent vienas iš turimų tėvų gyvenamąją vietą deklaravo Savivaldybėje ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki kūdikio gimimo“.

2.      Pripažinti netekusiu galios 14 punktą.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

Jolanta Šiuparienė

 

Dokumento priedai:
TSP-206 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-158 ,,DĖL DOVANOS (IŠMOKOS) KŪDIKIUI SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
TSP-206 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-158 ,,DĖL DOVANOS (IŠMOKOS) KŪDIKIUI SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
TSP-206 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-158 ,,DĖL DOVANOS (IŠMOKOS) KŪDIKIUI SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią