Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-196 2020-05-20
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigąŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2021 METAMS

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.   Nustatyti žemės mokesčio tarifus 2021 metams (procentais nuo žemės mokestinės vertės):

 

Eil. Nr.

Paskirties / naudojimo būdo kodas

Paskirties / naudojimo būdo pavadinimas

Žemės mokesčio tarifas (proc.)

Verčių zonos

1.

610

Žemės ūkio paskirties sklypai

priedas

priedas

1.1.

300, 328, 329 ir be naudojimo būdo

Mėgėjų sodo žemės sklypai

0,28

visos

2.

710

Miško ūkio paskirties sklypai

0,38

visos

3.

820, 992

Vandens telkinių paskirties žemė

1,32

visos

4.

995

Kitos paskirties žemės sklypai

 

 

4.1.

314, 327, 330, 331

Gyvenamųjų teritorijų žemė

priedas

priedas

4.2.

316

Pramonės ir sandėliavimo žemė

priedas

priedas

4.3.

317

Komercinės paskirties žemė

priedas

priedas

4.4.

321

Naudingųjų  iškasenų teritorijų žemė

1,32

visos

4.5.

322

Krašto apsaugos objektų teritorijų žemė

1,32

visos

4.6.

318, 332, 333

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų bei inžinerinės infrastruktūros teritorijos  žemė

0,10

visos

4.7.

995 (be naudojimo būdo)

Kitos paskirties žemės sklypai

1,00

visos

5.

 

Kita, nepatenkanti į 1–4.7 punktuose išvardytas žemės naudojimo paskirtis, žemė

1,00

visos

6.

 

Apleista, nenaudojama žemė

4,00

visos

 

2. Nustatyti 2021 m. neapmokestinamus žemės mokesčiu žemės sklypų dydžius, kurie taikomi Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytiems fiziniams asmenims:

2.1. iki 1,5 ha ploto kaimo vietovėje;

2.2. iki 0,10 ha ploto Kuršėnų mieste.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras

 


 


Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. T-

priedas

 

ŽEMĖS MOKESČIO TARIFAI (PROCENTAIS NUO ŽEMĖS MOKESTINĖS VERTĖS) ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES, GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ, KOMERCINĖS PASKIRTIES, PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO ŽEMEI PAGAL VERČIŲ ZONAS

2021 METAMS

 

Verčių zonos Nr.

Zona

Žemės ūkio paskirties žemė

Gyvenamųjų

teritorijų žemė

Komercinės paskirties žemė

Pramonės ir sandėliavimo

žemė

45.1.1.

Centrinė Kuršėnų miesto dalis

0,46

0,28

0,24

0,36

45.1.2.

Likusi Kuršėnų miesto dalis

0,55

0,35

0,26

0,36

45.1.3.

Nauja Kuršėnų miesto dalis

0,58

0,86

0,31

0,64

45.1.4.

Šiaurinė Kuršėnų miesto dalis

0,44

0,33

0,29

0,30

45.2.

Žaliūkių k.

0,39

0,17

0,19

0,28

45.3.

Gegužių k.

0,36

0,20

0,23

0,22

45.4.

Ginkūnų k.

0,28

0,18

0,17

0,16

45.5.

Vijolių k.

0,36

0,22

0,29

0,27

45.6.

Voveriškių k., Paitaičių k.

0,38

0,23

0,21

0,43

45.7.

Lieporių k., Dainų k.

0,39

0,26

0,23

0,31

45.8.

Verdulių k., Verduliukų k.

0,46

0,21

0,23

0,28

45.9.

Kairių mstl., Kairių k., Bertužių k., Aleksandrijos k., Žuvininkų k.

0,56

0,23

0,26

0,45

45.10.

Vinkšnėnų k., Sutkūnų k.

0,59

0,23

0,21

0,33

45.11.

Bubių sen. Bubių k., Meškių k., Gervėnų k.; Šiaulių kaimiškosios sen. Aukštelkės k., Juozapaičių k., Raizgių k.; Kužių sen., Jakštaičių k., Jakštaičiukų k., Jonelaičių k.

0,53

0,21

0,16

0,32

45.12.

Micaičių k.

0,53

1,03

0,73

2,21

45.13.

Ringuvėnų k.

0,54

1,05

0,56

0,94

45.14.

Meškuičių mstl.

0,61

1,13

0,97

1,89

45.15.

Meškuičių sen., Naisių k.

0,55

1,14

1,09

1,51

45.16.

Gruzdžių mstl.

0,57

1,09

0,80

0,80

45.17.

Bazilionų mstl.

0,56

1,07

0,71

1,04

45.18.

Kurtuvėnų mstl., Kurtuvėnų k.

0,56

1,07

0,21

0,32

45.19.

Verbūnų k.

0,58

1,14

1,70

2,69

45.20.

Žadžiūnų k.

0,55

1,20

0,83

0,35

45.21.

Šiaulių kaimiškosios sen. Andrijavos k., Toliočių k.; Kužių sen., Lukšių k.; SB „Švendrelis“, „Vasara“, „Jubiliejinis-2“, „Toliočiai“

0,51

0,26

0,27

0,40

45.22.

Kužių mstl.

0,62

0,27

0,13

0,37

45.23.

Raudėnų ir Šakynos sen. kaimai, išskyrus Griežiškių k.; Kuršėnų kaimiškosios sen. Agailių k., Graudušių k., Ivoškių k., Kubilių k., Kušleikių k., Nugarių k., Pakepštenių k., Papalskių k., Pusbaublių k., Raganių k., Rekčių k., Smurgių k., Strazdų k., Vosbučių k., Žilių k.

0,49

2,83

2,72

2,19

45.24.

Kuršėnų kaimiškosios sen. kaimai, išskyrus kaimus, esančius 45.23 verčių zonoje, Gruzdžių sen. kaimai

0,51

1,77

1,66

2,62

45.25.

Šiaulių kaimiškosios sen. Jurgeliškių k., Pakarčiūnų k.

0,69

3,71

0,27

3,80

45.26.

Likę kaimai

0,56

1,62

1,36

2,27

45.27.

Šiaulių kaimiškosios sen. Pailių k., Beržynės k., Daušiškių k.

0,51

0,35

0,26

0,53

45.28.

Drąsučių k.

0,56

1,12

0,54

1,16

45.29.

Kužių sen. Beržynės k.

0,59

2,64

3,43

2,34

45.30.

Šiaulių kaimiškosios sen. Kadugių k.; Kužių sen., Noreikių k.

0,62

1,43

0,26

0,31

45.31.

Šiaulių kaimiškosios sen. Bridų k.

0,53

0,28

0,27

0,47

45.32.

Kužių sen., Sauginių k.

0,55

1,00

0,82

4,00

45.33.

Ginkūnų sen. Ginkūnų k. vakarinė, šiaurinė ir rytinė dalis

0,44

0,25

0,26

0,25

45.34

Šiaulių kaimiškosios sen. Rėkyvos k., Lingailių k., Einoraičių k.

0,56

1,62

1,36

2,27

45.35

Kairių sen. Dvikapių k., Šilėnų k.

0,46

0,21

0,23

0,28

45.36

Kužių sen. Kužių mstl. pramoninė dalis (Kalnelio g.)

0,62

0,27

0,13

0,37

                                                          

 

____________________________

 

 

Dokumento priedai:
TSP-196 - DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2021 METAMS (1 PRIEDAS)
TSP-196 - DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2021 METAMS (2 PRIEDAS)
Į pradžią