Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-189 2020-05-20
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigąŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2020 m. birželio 2 d.  Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio  7 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 152 straipsnio 2 dalies 4 punktu bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015  m. sausio 26 d. įsakymą Nr.V-65 ,,Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-120 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3 punktą, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti šios sudėties Šiaulių rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo vertinimo komisiją iš 5 narių:                                 

Algimantas Gaubas, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys;

Ada Grakauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė;

Elena Kačinskienė, Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė;

Dainius Miškinis, Šiaulių teritorinės ligonių kasos atstovas;

Ingrida Volosova, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė.

2. Paskirti Šiaulių rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo vertinimo komisijos pirmininke Adą Grakauskienę, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narę.

3. Įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių Gipoldą Karklelį paskirti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbuotoją, komisijos sekretorių, atsakingą už komisijos organizacinį darbą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                 Antanas Bezaras                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Parengė

Savivaldybės gydytoja

 

Inga Rimgailienė

2020-05-13

Dokumento priedai:
TSP-189 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO (PRIEDAS)
Į pradžią