Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-188 2020-05-20
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigąŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ NUSTATYMO

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareigybių skaičių ir jų finansavimo šaltinius nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. (priedas).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Švietimo ir sporto skyriaus vedėja

 

Judita Šertvytienė

2020-05-11


Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. T-

priedas

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS NUSTATOMAS VADOVŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIUS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D. IKI 2021 M. GRUODŽIO 31 D.

Eil. Nr.

Švietimo įstaigos pavadinimas

Finansavimo šaltinis, pareigybės pavadinimas, darbo laiko norma per savaitę (valandos per savaitę)

Mokymo lėšos

Mokymo lėšos ir Savivaldybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

IŠ VISO

pareigybių

Direktorius (pareigybių skaičius / valandos per savaitę)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

(pareigybių skaičius / valandos per savaitę)

Direktorius

(pareigybių skaičius / valandos per savaitę)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

(pareigybių skaičius / valandos per savaitę)

Direktorius

(pareigybių skaičius / valandos per savaitę)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

(pareigybių skaičius / valandos per savaitę)

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

(pareigybių skaičius / valandos per savaitę)

1.

Šiaulių r. Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras

 

 

1 / 40

 

 

1 / 30

1 / 30

3

2.

Šiaulių r. Drąsučių mokykla

 

 

1 / 40

1 /  30

 

 

1 / 40

3

3.

Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija

1 / 40

 

 

1 / 40

 

 

1 / 40

3

4.

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“

 

 

1 / 40

 

 

1 / 20

1 / 30

3

5.

Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“

 

 

1 / 40

 

 

1 / 20

1 / 20

3

6.

Šiaulių r. Kairių pagrindinė mokykla

 

 

1 / 40

1 / 30

 

 

1 / 40

3

7.

Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla

1 / 40

 

 

1 / 40

 

 

1 / 40

3

8.

Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namai

 

 

 

 

1 / 40

1 / 40

1 / 20

3

9.

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

1 / 40

1 / 40

 

1 / 20

 

 

1 / 40

4

10.

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“

 

 

1 / 40

 

 

1 / 40

1 / 40

3

11.

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“

 

 

1 / 40

 

 

1 / 40

1 / 40

3

12.

Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla

 

 

 

 

1 / 40

1 / 40

1 / 30

3

13.

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras

1 / 40

1 / 40

 

1 / 20

 

 

1 / 40

4

14.

Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla

 

 

 

 

1 / 40

1 / 40

1 / 40

3

15.

Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

1 / 40

1 / 40

 

1 / 40

 

 

1 / 40

4

16.

Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis

 

 

1 / 40

 

 

1 / 20

1 / 20

3

17.

Šiaulių r. Pakapės mokykla

 

 

1 / 30

 

 

1 / 20

1 / 20

3

18.

Šiaulių r. Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras

 

 

1 / 40

 

 

 

1 / 20

2

19.

Šiaulių r. Šakynos mokykla

 

 

 

1 / 20

 

 

1 / 40

2

20.

Šiaulių r. Šilėnų mokykla

 

 

1 / 40

 

 

 

1 / 20

2

21.

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba

 

1 / 40

 

 

1 / 40

 

 

2

22.

Šiaulių r. Voveriškių mokykla

 

 

1 / 40

1 / 40

 

 

1 / 40

3

 

__________________________________

Dokumento priedai:
TSP-188 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ NUSTATYMO (PRIEDAS)
Į pradžią