Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-185 2020-05-19
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


                                                                                                                                                                                                                                                                              Projektas


               

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TAKSI STOTELIŲ ĮRENGIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-          

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-80 „Dėl Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Patvirtinti taksi stotelių įrengimo ir naudojimosi jomis Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimą Nr. T-287 „Dėl Naudojimosi taksi stotelėmis Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
TSP-185 - DĖL TAKSI STOTELIŲ ĮRENGIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
TSP-185 - DĖL TAKSI STOTELIŲ ĮRENGIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią