Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-183 2020-05-19
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ SPORTO MOKYKLOS ORGANIZUOJAMŲ VIEŠŲ SPORTINIŲ RENGINIŲ IR AUKŠTO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO SPORTO TRENIRUOČIŲ STOVYKLŲ SPORTININKAMS BEI KITIEMS DALYVIAMS SKIRIAMŲ MAITINIMO IŠLAIDŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 punktu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1515 „Dėl Viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 778 redakcija), Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos organizuojamų viešų sportinių renginių ir aukšto sportinio meistriškumo sporto treniruočių stovyklų (toliau – sporto renginiai) sportininkams bei kitiems dalyviams (toliau – dalyviai) skiriamų maitinimo išlaidų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžius (pridedama).

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. T-

 

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ SPORTO MOKYKLOS ORGANIZUOJAMŲ VIEŠŲ SPORTINIŲ RENGINIŲ IR AUKŠTO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO SPORTO TRENIRUOČIŲ STOVYKLŲ SPORTININKAMS BEI KITIEMS DALYVIAMS SKIRIAMŲ MAITINIMO IŠLAIDŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIAI

 

Sporto renginio pavadinimas

Kompensuojama vienos paros maitinimo norma eurais sporto renginių sportininkams pagal amžiaus grupes

Kiti sporto renginių dalyviai1

vaikai

jaunučiai

jauniai

jaunimas

suaugusieji

1. Lietuvos mokyklų žaidynės  (zoninės, tarpzoninės ir finalinės  varžybos)

5,00

5,00

5,00

5,00

 

15,00

2. Savivaldybės, regiono, apskričių sporto renginiai

5,00

6,00

7,00

8,00

10,00

15,00

3. Lietuvos čempionatai ir kiti šalies sporto renginiai

6,00

7,00

9,00

11,00

15,00

20,00

4. Tarptautiniai sporto renginiai2

10,00

12,00

15,00

18,00

25,00

30,00

 

Pastabos:

1. Kiti sporto renginių dalyviai yra treneriai, teisėjai, gydytojai, bendruomenės slaugytojai, masažuotojai ir kitas pagal sporto šakų varžybų taisyklių reikalavimus būtinas aptarnaujantis personalas.

2.  Tarptautiniai sporto renginiai, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip šešių valstybių atstovai.

______________________

Dokumento priedai:
TSP-183 - DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ SPORTO MOKYKLOS ORGANIZUOJAMŲ VIEŠŲ SPORTINIŲ RENGINIŲ IR AUKŠTO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO SPORTO TRENIRUOČIŲ STOVYKLŲ SPORTININKAMS BEI KITIEMS DALYVIAMS SKIRIAMŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ MAITINIMUI DYDŽIŲ NUSTATYMO (PRIEDAS)
Į pradžią