Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-179 2020-05-18
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 Gruzdžių komunalinio ūkio UAB
herbas-strik1

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-27 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR JO KEITIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,  Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 5 punktu, 21 straispniu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo ir jo keitimo“ priedą „Šiaulių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio apskaičiavimui naudojami amortizacinių atskaitymų normatyvai (metais) pastato nusidėvėjimui atkurti (T) ir rinkos pataisos koeficientas R“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Turto valdymo skyriaus

vyriausioji specialistė

 

Vaida Sabanskienė

2020-05-07

Dokumento priedai:
TSP-179 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-27 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR JO KEITIMO“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
TSP-179 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-27 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR JO KEITIMO“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią