Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-177 2020-05-15
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigąProjektas

 

 ŠIAULIŲ  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮGALIOJIMO RENGTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR PAVADUOTOJO (POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ), ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS (KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO) PAREIGYBIŲ APRAŠYMUS

 

2020 m.                       Nr.

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Valstybės tarnautojų pareigybės aprašymo ir vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 213 redakcija), 5 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

             Įgalioti Jurgitą Mickūnę, Šiaulių rajono savivaldybės  administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėją, rengti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir pavaduotojo (politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų), Šiaulių rajono savivaldybės kontrolieriaus (karjeros valstybės tarnautojo) pareigybių aprašymus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
TSP-177 - DĖL ĮGALIOJIMO RENGTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR PAVADUOTOJO (POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ), ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS (KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO) PAREIGYBIŲ APRAŠYMUS (PRIEDAS)
Į pradžią