Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-175 2020-05-15
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


herbas-strik1

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir atsižvelgdama į Nacionalinės švietimo agentūros ir Šiaulių rajono savivaldybės 2016 m. spalio 24 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. F3-47-(05) 2020 m. balandžio 2 d. pasirašytą papildymą Nr. SRZ-299(3.54E), Šiaulių rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Sutikti perimti Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą (priedas) ir perduoti jį sprendimo priede nurodytoms mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

3. Įgalioti Gipoldą Karklelį, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių, Savivaldybės vardu pasirašyti sprendimo priede nurodyto turto priėmimo ir perdavimo aktą.

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas

 

Raimondas Galkus

2020-05-08

Dokumento priedai:
TSP-175 - DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (1 PRIEDAS)
TSP-175 - DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (2 PRIEDAS)
Į pradžią