Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-729 2020-05-13
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ASMENS SIUNTIMO PAS NEDIRBANČIŲ ASMENŲ ATVEJO VADYBININKĄ KOMISIJŲ SUDARYMO IR ASMENS SIUNTIMO PAS NEDIRBANČIŲ ASMENŲ ATVEJO VADYBININKĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRAcijos

direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS SIUNTIMO PAS NEDIRBANČIŲ ASMENŲ ATVEJO VADYBININKĄ komisijŲ SUDARYMO IR ASMENS SIUNTIMO PAS NEDIRBANČIŲ ASMENŲ ATVEJO VADYBININKĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 13 d. Nr. A-729

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 17 straipsniu, Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-715 ,,Dėl Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Šiaulių rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programa, patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-23 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“:

1. S u d a r a u Asmens siuntimo pas nedirbančių asmenų atvejo vadybininką komisijas (toliau – komisijos) seniūnijose:

1.1. Bubių seniūnija:

Pirmininkas – Vytautas Slabys, Bubių seniūnijos seniūnas.

Nariai:

Violeta Račkauskė, Bubių seniūnijos vyresnioji specialistė;

Silva Timinskienė, Socialinės paramos skyriaus mentorė;

Irena Vaikutienė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių miesto 1-ojo skyriaus vedėja.

1.2. Ginkūnų seniūnija:

Pirmininkė – Vilija Kvasienė, Ginkūnų seniūnijos seniūnė.

Nariai:

Silva Timinskienė, Socialinės paramos skyriaus mentorė;

Vida Urbonavičiūtė, Ginkūnų seniūnijos specialistė;

Irena Vaikutienė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių miesto 1-ojo skyriaus vedėja.

1.3. Gruzdžių seniūnija:

Pirmininkė – Nijolė Bagdonavičienė, Gruzdžių seniūnijos seniūnė.

Nariai:

Kristina Stropė, Gruzdžių seniūnijos specialistė socialiniam darbui;

Silva Timinskienė, Socialinės paramos skyriaus mentorė;

 

 

Irena Vaikutienė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių miesto 1-ojo skyriaus vedėja.

1.4. Kairių seniūnija:

Pirmininkas – Artūras Šulčius, Kairių seniūnijos seniūnas.

Nariai:

Regina Doveikienė, Kairių seniūnijos specialistė socialiniam darbui;

Silva Timinskienė, Socialinės paramos skyriaus mentorė;

Irena Vaikutienė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių miesto 1-ojo skyriaus vedėja.

1.5. Kuršėnų kaimiškoji seniūnija:

Pirmininkė – Edita Mileikienė, Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūnė.

Nariai:

Jolanta Kalinauskienė, Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos specialistė socialiniam darbui;

Silva Timinskienė, Socialinės paramos skyriaus mentorė;

Rasa Vaitkienė, Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos specialistė socialiniam darbui;

Irena Vaikutienė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių miesto 1-ojo skyriaus vedėja.

1.6. Kuršėnų miesto seniūnija:

Pirmininkė – Giedrė Karkalienė, Kuršėnų miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja.

Nariai:

Nijolė Daukienė, Kuršėnų miesto seniūnijos specialistė socialiniam darbui;

Dovilė Degutienė, Kuršėnų miesto seniūnijos specialistė socialiniam darbui;

Silva Timinskienė, Socialinės paramos skyriaus mentorė;

Loreta Ščipokienė, Kuršėnų miesto seniūnijos specialistė socialiniam darbui;

Irena Vaikutienė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių miesto 1-ojo skyriaus vedėja.

1.7. Kužių seniūnija:

Pirmininkė – Jolanda Rudavičienė, Kužių seniūnijos seniūnė.

Nariai:

Reda Baltutienė, Kužių seniūnijos specialistė socialiniam darbui;

Silva Timinskienė, Socialinės paramos skyriaus mentorė;

Irena Vaikutienė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių miesto 1-ojo skyriaus vedėja.

1.8. Meškuičių seniūnija:

Pirmininkė – Jolanta Baškienė, Meškuičių seniūnijos seniūnė.

Nariai:

Lina Maižiuvienė, Meškuičių seniūnijos specialistė socialiniam darbui;

Silva Timinskienė, Socialinės paramos skyriaus mentorė;

Irena Vaikutienė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių miesto 1-ojo skyriaus vedėja.

1.9. Raudėnų seniūnija:

Pirmininkas – Antanas Venckus, Raudėnų seniūnijos seniūnas.

Nariai:

Rasa Gricienė, Raudėnų seniūnijos specialistė socialiniam darbui;

Silva Timinskienė, Socialinės paramos skyriaus mentorė;

Irena Vaikutienė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių miesto 1-ojo skyriaus vedėja.

1.10. Šakynos seniūnija:

Pirmininkas – Mindaugas Gedvila, Šakynos seniūnijos seniūnas.

Nariai: Liongina Kirtiklienė, Šakynos seniūnijos specialistė socialiniam darbui;

Silva Timinskienė, Socialinės paramos skyriaus mentorė;

Irena Vaikutienė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių miesto 1-ojo skyriaus vedėja.

1.11. Šiaulių kaimiškoji seniūnija:

Pirmininkas – Jonas Obrikas, Šiaulių kaimiškosios seniūnijos seniūnas.

Nariai:

Gintarė Bakanienė, Šiaulių kaimiškosios seniūnijos specialistė socialiniam darbui;

Silva Timinskienė, Socialinės paramos skyriaus mentorė;

Irena Vaikutienė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių miesto 1-ojo skyriaus vedėja.

2. Į p a r e i g o j u komisijas vykdyti pirminio asmens vertinimo ir siuntimo pas nedirbančių asmenų atvejo vadybininką procedūras Šiaulių rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos įgyvendinimo laikotarpiu, vadovaujantis Asmens siuntimo pas nedirbančių asmenų atvejo vadybininką tvarkos aprašu.

3. T v i r t i n u  Asmens siuntimo pas nedirbančių asmenų atvejo vadybininką tvarkos aprašą (pridedama).

            Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Gipoldas Karklelis

______________

 

 

 

Dokumento priedai:
A-729 - DĖL ASMENS SIUNTIMO PAS NEDIRBANČIŲ ASMENŲ ATVEJO VADYBININKĄ KOMISIJŲ SUDARYMO IR ASMENS SIUNTIMO PAS NEDIRBANČIŲ ASMENŲ ATVEJO VADYBININKĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
A-729 - DĖL ASMENS SIUNTIMO PAS NEDIRBANČIŲ ASMENŲ ATVEJO VADYBININKĄ KOMISIJŲ SUDARYMO IR ASMENS SIUNTIMO PAS NEDIRBANČIŲ ASMENŲ ATVEJO VADYBININKĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
A-729 - DĖL ASMENS SIUNTIMO PAS NEDIRBANČIŲ ASMENŲ ATVEJO VADYBININKĄ KOMISIJŲ SUDARYMO IR ASMENS SIUNTIMO PAS NEDIRBANČIŲ ASMENŲ ATVEJO VADYBININKĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
A-729 - DĖL ASMENS SIUNTIMO PAS NEDIRBANČIŲ ASMENŲ ATVEJO VADYBININKĄ KOMISIJŲ SUDARYMO IR ASMENS SIUNTIMO PAS NEDIRBANČIŲ ASMENŲ ATVEJO VADYBININKĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią