Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-172 2020-05-13
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 Gruzdžių komunalinio ūkio UAB
herbas-strik1

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS BUTO PARDAVIMO

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 25 straipsnio 2 dalies 5 punktu, atsižvelgdama į Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimą Nr. T-28 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“, savivaldybės buto nuomininko L. D. 2020 m. vasario 24 d. prašymą bei į UAB korporacijos „Matininkai“ atlikto nekilnojamojo turto vertės nustatymo 2020 m. kovo 6 d. vertinimo ataskaitą Nr. 40A0-2003-0031, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Parduoti savivaldybės būsto nuomininkui L. D. Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį dviejų kambarių, 51,45 kv. m bendro naudingo ploto butą su 13,53 kv. m rūsiu, pažymėtu R-27, unikalus Nr. 9199-2004-2013:0014, registro Nr. 40/104308, esantį  Ateities g. (duomenys neskelbiami), Šilėnų k., Kairių sen., Šiaulių r., už 15 827,05 Eur.

              2. Įgalioti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių Gipoldą Karklelį pasirašyti pirkimo‒pardavimo dokumentus.

              3. Nustatyti, kad pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo išlaidas (išlaidos notarui ir kt.) apmoka pirkėjas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras

 

 

 

 

Parengė

Turto valdymo skyriaus

vyriausioji specialistė

 

Vaida Sabanskienė

2020-05-11

Dokumento priedai:
TSP-172 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS BUTO PARDAVIMO (PRIEDAS)
Į pradžią