Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-680 2020-05-06
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2020 M. BALANDŽIO MĖNESĮ

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2020 M. BALANDŽIO MĖNESĮ

 

2020 m. gegužės 6 d. Nr. A-680

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-49 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties  reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A-334 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punktu,  Neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjų, vykdančių veiklą nuotoliniu būdu nuo karantino paskelbimo Lietuvos Respublikoje pradžios, sąrašu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. A-544,  bei atsižvelgdamas į Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų atitikties ir programų vertinimo komisijos 2019 m. spalio 4 d. protokolą Nr. KO-175(3.48), 2020 m. vasario 4 d. protokolą Nr. KO-19(3.48) bei neformaliojo vaikų švietimo teikėjų pristatytus mokinių sąrašus,

s k i r i u 2020 m. balandžio mėnesiui 10 Eur ir 15 Eur finansavimą už vieną vaiką Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjams pagal pridedamą lentelę (priedas).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Gipoldas Karklelis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2020 m. gegužės     d. įsakymo

Nr. A-

priedas

priedas

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSUOJAMŲ 2020 M.

BALANDŽIO MĖNESĮ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS

 

 

Nr.

Teikėjas

Nr.

Programa, kodas

Mokinių skaičius

Skiriamas finansavimas už vieną vaiką

1.

Laisvasis mokytojas Artūras Ankudinovas

1.

„Judėk, nesustok, sportuok“, 12050837

40

10

2.

Laisvasis mokytojas Martynas Baranauskas

2.

„Judokai“, 120501827

34

10

3.

Laisvoji mokytoja Regina Jasnauskienė

3.

„Judėk ir būk sveikas“,  120501949

44

15

4.

Laisvasis mokytojas Justinas Jurkaitis

4.

„Linijiniai šokiai (Šiaulių r.)“, 120300996

9

15

5.

Laisvasis mokytojas Arnas Liulys

5.

„Draugauju su kamuoliu“, 120501831

50

10

6.

Laisvasis mokytojas Gintaras Melinis

6.

„Šiaulių rajono vaikų karatė pažinimas – tai kelias tobulumo link“, 120501948

16

10

7.

Laisvasis mokytojas Valdemaras Mitkus

7.

„Karatė meistrai“, 120501954

57

15

8.

 

Laisvoji mokytoja Gintarė Pučinskienė

8.

„Kūrybiškumo ugdymo programa „Šoku ir filmuoju“, 120300904

45

15

9.

„Sporto ir išmaniųjų technologijų programa „Sveikatos kodas“, 120501952

23

15

9.

Laisvoji mokytoja Rita Radavičienė

10.

„Fitnesas (kūno rengyba)“, 120501953

40

10

10.

 

Laisvoji mokytoja Aneta Saliamonavičė

11.

„Meninės saviraiškos programa „Mažasis baletas“, 120300902

20

10

12.

„Neoklasikinio šokio programa“, 120300903

20

10

13.

„Choreografijos ir gamtos programa „EKO“, 120300901

39

10

11.

Laisvasis mokytojas Juozas Staponkus

14.

„Sportas tau“, 120502169

30

10

12.

Laisvoji mokytoja Airina Šulskienė

15.

„Kurkime ir pažinkime gamtą kartu“, 120800247

30

15

13

Kurtuvėnų regioninio parko direkcija

16.

„Pirmoji pasaga“, 120501951

10

10

17.

„Žirgų bičiuliai“, 120501660

22

10

14.

Lietuvos skautija

18

Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa: skautauk, patirk, atrask (Šiaulių r.), 121500342

18

15

15.

Lietuvos šaulių sąjunga

19.

„LŠS Šiaulių krašto jaunųjų šaulių ugdymo programa“, 121500401

27

15

16.

Robotikos Akademija

20.

„Ankstyvoji robotika – Kuršėnai“, 120600177

35

10

17.

VšĮ Aukštelkės neformaliojo ugdymo akademija

21.

„Virtualaus pasaulio tyrinėjimai: „Minecraft“, 120600411

25

15

22.

„Bendrasis fizinis ugdymas. Šiaulių rajonas, Kurtuvėnai“, 120501947

35

10

23.

„Steam foto, Šiaulių rajonas“, 121000602

49

15

24.

„Dizaino studija, Šiaulių rajonas, Aukštelkė“, 120600457

16

10

25.

„Teatro studija, Šiaulių rajonas“, 120400393

12

10

26.

„Pėsčiųjų turizmas „Keliauk, pažink, tyrinėk“, 120700137

10

10

18

VšĮ ,,Menoja“

27.

„Vaikų kūrybos studija „Menučiai“, 120200709

37

15

 

_______________________

Į pradžią