Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-670 2020-05-05
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ ŠVIETIMO IR SPORTO VEIKLOS PROGRAMOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ ŠVIETIMO IR SPORTO VEIKLOS PROGRAMOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

 

2020 m. gegužės 5 d. Nr. A-670

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 27 straipsnio 3 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-30 „Dėl 2020 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų rėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-358 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 25 punktu bei atsižvelgdamas į Šiaulių rajono savivaldybės sporto tarybos 2020 m. balandžio 23 d. posėdžio protokolą Nr. KO-84(3.48),

s k i r i u iš Švietimo ir sporto veiklos programos kūno kultūros ir sporto projektams 22 900 Eur (dvidešimt du tūkstančius devynis šimtus eurų) Šiaulių rajono sporto klubų, asociacijų ir švietimo įstaigų projektams įgyvendinti (priedas), pervedant pareiškėjams įsakymo priede paskirstytas lėšas kas ketvirtį pagal patvirtintas sąmatas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Gipoldas Karklelis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
A-670 - DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ ŠVIETIMO IR SPORTO VEIKLOS PROGRAMOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI (PRIEDAS)
Į pradžią