Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-169 2020-05-05
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


                                                                                                                                                       ProjektasDocumentsstrik1
                                              

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGOS KURŠĖNŲ FILIALUI

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-161 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1.3, 2.1.3, 2.4.4, 2.4.7, 2.4.9, 3, 9 punktais, atsižvelgdama į Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų filialo 2020 m. balandžio 23 d. prašymą Nr. G-2094(3.39), Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

            1. Perduoti asociacijai Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų filialui (j.a. kodas 300086963) penkeriems metams laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią patalpą, kurios indeksas 2-17, bendras plotas 19,51 m2, adresu: J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių r., pastato unikalus Nr. 9195-9000-2015, registro Nr. 40/21822, žymėjimas plane 1B2p, asociacijos veiklai.

            2. Įgalioti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių Gipoldą Karklelį pasirašyti 1 punkte nurodytos patalpos panaudos sutartį ir turto perdavimo ir priėmimo aktus su panaudos gavėjo – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų filialo įgaliotu atstovu.

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                            Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Turto valdymo skyriaus

vyriausiasis specialistas

 

Olegas Ivanovas

2020-04-24

Dokumento priedai:
TSP-169 - DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGOS KURŠĖNŲ FILIALUI (1 PRIEDAS)
Į pradžią