Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-167 2020-04-28
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


Projektas


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ĮSTEIGTI 10,5 VAL. DARBO TRUKMĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „NYKŠTUKAS“, ŠIAULIŲ R. PAKAPĖS MOKYKLOJE IR  ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE

 

2020 m. birželio 2 d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 6 dalimi, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalies 2 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba                                          n u s p r e n d ž i a:  

1. Pritarti, kad būtų įsteigtos 10,5 val. darbo trukmės ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupės nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.:

1.1. viena ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupė Šiaulių r. Pakapės mokykloje;

1.2. viena ikimokyklinio ugdymo grupė Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“;

1.3. viena priešmokyklinio ugdymo grupė Šiaulių r. Aukštelkės mokykloje-daugiafunkciame centre.

2. Įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių Gipoldą Karklelį planuoti lėšas grupėms įsteigti ir darbuotojų darbo užmokesčiui iš Šiaulių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

 

Viktorija Lipskienė

2020-04-17

Dokumento priedai:
TSP-167 - DĖL PRITARIMO ĮSTEIGTI 10,5 VAL. DARBO TRUKMĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „NYKŠTUKAS“, ŠIAULIŲ R. PAKAPĖS MOKYKLOJE IR ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE (1 PRIEDAS)
TSP-167 - DĖL PRITARIMO ĮSTEIGTI 10,5 VAL. DARBO TRUKMĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „NYKŠTUKAS“, ŠIAULIŲ R. PAKAPĖS MOKYKLOJE IR ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE (2 PRIEDAS)
Į pradžią