Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-629 2020-04-24
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMISIJOS LENGVATOMS VERSLO SUBJEKTAMS NUSTATYTI UŽ NEKILNOJAMOJO TURTO, ŽEMĖS, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS, PATALPŲ IŠ SAVIVALDYBĖS NUOMOS MOKESČIUS IR RINKLIAVĄ UŽ IŠORINĘ REKLAMĄ<br> SUDARYMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMISIJOS LENGVATOMS VERSLO SUBJEKTAMS NUSTATYTI UŽ NEKILNOJAMOJO TURTO, ŽEMĖS, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS, PATALPŲ IŠ SAVIVALDYBĖS NUOMOS MOKESČIUS IR RINKLIAVĄ UŽ IŠORINĘ REKLAMĄ

SUDARYMO

 

2020 m. balandžio 24 d. Nr. A-629

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Šiaulių rajono savivaldybės mero 2020 m. balandžio 24 d. potvarkį Nr. M-22 „Dėl Savivaldybės mero pavaduotojo ir Savivaldybės tarybos narių delegavimo į Savivaldybės komisiją dėl lengvatų verslo subjektams nustatymo už nekilnojamojo turto, žemės, valstybinės žemės nuomos, patalpų iš Savivaldybės nuomos mokesčius ir rinkliavą už išorinę reklamą“, Šiaulių rajono verslininkų asociacijos 2020 m. balandžio 8 d. raštą Nr. S-2 ir Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų 2020 m. balandžio 8 d. raštą Nr. IS 20-42:

1. S u d a r a u šios sudėties Šiaulių rajono savivaldybės komisiją lengvatoms verslo subjektams nustatyti už nekilnojamojo turto, žemės, valstybinės žemės nuomos, patalpų iš Šiaulių rajono savivaldybės nuomos mokesčius ir rinkliavą už išorinę reklamą:

Pirmininkas – Česlovas Greičius, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas.

Nariai:

Audronė Birutienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja;

Algimantas Gaubas, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys;

Rosita Katkuvienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė;

Eimantas Kirkutis, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys;

Vilija Vaičekauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja;

Asta Šukienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.

2. S u t e i k i u teisę komisijai į posėdžius kviesti kitus Šiaulių rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių atstovus.

3. Į p a r e i g o j u komisiją iki š. m. gegužės 15 d. pateikti pasiūlymus dėl lengvatų verslo subjektams už nekilnojamojo turto, žemės, valstybinės žemės nuomos, patalpų iš Šiaulių rajono savivaldybės nuomos mokesčius ir rinkliavą už išorinę reklamą nustatymo.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Gipoldas Karklelis

______________

 

Į pradžią