Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-163 2020-04-20
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


Projektas

 

 


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS  2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 28 d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtino Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-149, 204 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos ataskaitą (pridedama).

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Savivaldybės kontrolierius

Saulius Mickus

2020-04-14

 

 

Dokumento priedai:
TSP-163 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
TSP-163 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
TSP-163 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
TSP-163 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
Į pradžią