Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-606 2020-04-21
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ

 

2020 m. balandžio 21 d. Nr. A-606

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsniu, Lietuvos nacionalinio sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-361 ,,Dėl Lietuvos nacionalinio sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 7 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-731 ,,Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2019 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“,

d e l e g u o j u šiuos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbuotojus į Šiaulių rajono savivaldybės mero sudaromą darbo grupę siūlymams dėl Savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios ir kintamosios dalies dydžio nustatymo pateikti:

Ritą Balčiuvienę, Finansų skyriaus vedėją;

Loretą Bankovskę, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiąją specialistę;

Reginą Rupšienę, Administracijos direktoriaus pavaduotoją;

Ingą Rimgailienę, savivaldybės gydytoją.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Gipoldas Karklelis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią