Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. TSP-160 2020-04-16
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigąProjektas

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KURŠĖNŲ LIGONINĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 28 d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-149 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 208 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

              Patvirtinti viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės 2019 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

              Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

                     

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Savivaldybės gydytoja

Inga Rimgailienė

2020-04-15

 

 

Dokumento priedai:
TSP-160 - DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KURŠĖNŲ LIGONINĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
TSP-160 - DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KURŠĖNŲ LIGONINĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
TSP-160 - DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KURŠĖNŲ LIGONINĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią