Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susiję Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-544 2020-04-08
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ TEIKĖJŲ, VYKDANČIŲ VEIKLĄ NUOTOLINIU BŪDU NUO KARANTINO PASKELBIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE PRADŽIOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ TEIKĖJŲ, VYKDANČIŲ VEIKLĄ NUOTOLINIU BŪDU NUO KARANTINO PASKELBIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE PRADŽIOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 8 d. Nr. A-544

Šiauliai

 

Pakeistas įsakymo tekstas:

2020 m. gegužės 21 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus įsakymo Nr. A-781 redakcija

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 2020 m. kovo 27 d. raštą Nr. R.6-246 „Dėl projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ veiklų vykdymo nuotoliniu būdu“ bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 2020 m. gegužės 15 d. raštą Nr. R.6-281 „Dėl projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ veiklų vykdymo“,

t v i r t i n u Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų, vykdančių veiklą nuotoliniu būdu nuo karantino paskelbimo Lietuvos Respublikoje pradžios iki 2020 m. gegužės 31 d., sąrašą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Gipoldas Karklelis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2020 m. balandžio   d. įsakymu

Nr. A-

priedas

 

2020 m. gegužės 21 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus įsakymo Nr. A-781 redakcija

 

                        NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ, VYKDANČIŲ VEIKLĄ NUOTOLINIU BŪDU NUO KARANTINO PASKELBIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE PRADŽIOS IKI 2020 M. GEGUŽĖS 31 D., SĄRAŠAS

 

Nr.

Teikėjas

Nr.

Programa, kodas

1.

Laisvasis mokytojas Artūras Ankudinovas

1.

„Judėk, nesustok, sportuok“, 12050837

2.

Laisvasis mokytojas Martynas Baranauskas

2.

„Judokai“, 120501827

3.

Laisvoji mokytoja Regina Jasnauskienė

3.

„Judėk ir būk sveikas“, 120501949

4.

Laisvasis mokytojas Justinas Jurkaitis

4.

„Linijiniai šokiai (Šiaulių r.)“, 120300996

5.

Laisvasis mokytojas Arnas Liulys

5.

„Draugauju su kamuoliu“, 120501831

6.

Laisvasis mokytojas Gintaras Melinis

6.

„Šiaulių rajono vaikų karatė pažinimas – tai kelias tobulumo link“, 120501948

7.

Laisvasis mokytojas Valdemaras Mitkus

7.

„Karatė meistrai“, 120501954

8.

Laisvoji mokytoja Gintarė Pučinskienė

8.

„Kūrybiškumo ugdymo programa „Šoku ir filmuoju“, 120300904

9.

„Sporto ir išmaniųjų technologijų programa „Sveikatos kodas“, 120501952

9.

Laisvoji mokytoja Rita Radavičienė

10.

„Fitnesas (kūno rengyba)“, 120501953

10.

Laisvoji mokytoja Aneta Saliamonavičė

11.

„Meninės saviraiškos programa „Mažasis baletas“, 120300902

12.

„Neoklasikinio šokio programa“, 120300903

13.

„Choreografijos ir gamtos programa „EKO“, 120300901

11.

Laisvasis mokytojas Juozas Staponkus

14.

„Sportas tau“, 120502169

12.

Laisvoji mokytoja Airina Šulskienė

15.

„Kurkime ir pažinkime gamtą kartu“, 120800247

13.

Lietuvos skautija

16.

„Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa: skautauk, patirk, atrask“ (Šiaulių r.), 121500342

14.

Lietuvos šaulių sąjunga

17.

„LŠS Šiaulių krašto jaunųjų šaulių ugdymo programa“, 121500401

15.

Kurtuvėnų regioninio parko direkcija

18.

„Pirmoji pasaga“, 120501951

19.

„Žirgų bičiuliai“, 120501660

16.

Robotikos Akademija

20.

„Ankstyvoji robotika – Kuršėnai“, 120600177

17.

VšĮ Aukštelkės neformaliojo ugdymo akademija

21.

„Bendrasis fizinis ugdymas. Šiaulių rajonas, Kurtuvėnai“, 120501947

22.

„Žongliravimas ir balansavimas, Šiaulių rajonas“, 120502122

23.

„Steam foto, Šiaulių rajonas“, 121000602

24.

„Dizaino studija, Šiaulių rajonas, Aukštelkė“, 120600457

25.

„Teatro studija, Šiaulių rajonas“, 120400393

26.

„Pėsčiųjų turizmas „Keliauk, pažink, tyrinėk“, 120700137

18.

VšĮ ,,Menoja“

27.

„Vaikų kūrybos studija „Menučiai“, 120200709

2020 m. balandžio 29 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-653 redakcija

2020 m. gegužės 21 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-781 redakcija

_______________________

Dokumento redakcijos
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - A-653 - 2020-04-29
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO A-544 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ TEIKĖJŲ, VYKDANČIŲ VEIKLĄ NUOTOLINIU BŪDU NUO KARANTINO PASKELBIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE PRADŽIOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - A-781 - 2020-05-21
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A-544 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ TEIKĖJŲ, VYKDANČIŲ VEIKLĄ NUOTOLINIU BŪDU NUO KARANTINO PASKELBIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE PRADŽIOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią