Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-483 2020-03-30
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJOS SIMPTOMŲ TURINTIEMS PACIENTAMS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJOS SIMPTOMŲ TURINTIEMS PACIENTAMS

 

2020 m. kovo 30 d. Nr. A-483

Šiauliai

Pakeistas įsakymo tekstas:

2020 m. balandžio 7 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-538 redakcija

 

1.    N u r o d a u, kad ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikiamos Karščiavimo klinikoje, įkurtoje Šiaulių centro poliklinikos pastato dalyje adresu: Vytauto g. 101, Šiauliai.

2.    P a s k i r i u viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorę Vilmą Plaušinaitienę atsakingą už asmens sveikatos priežiūros specialistų (jei pagal galimybes jie siunčiami) skyrimą ir atvykimą į Karščiavimo kliniką, jų darbo organizavimą, esant būtinybei keisti asmens sveikatos priežiūros specialistus, turėti paruoštą asmens sveikatos priežiūros specialistų rezervą, taip pat už kitos informacijos teikimą.

3.    Į p a r e i g o j u viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorę Vilmą Plaušinaitienę bendradarbiaujant su VšĮ Kuršėnų ligonine bei kitomis Šiaulių rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ieškoti asmens sveikatos priežiūros specialistų ir skirti asmens sveikatos priežiūros specialistus (ne mažiau nei 2 (du) gydytojus, 2 (du) slaugytojus (specialistų skaičius pagal turimas galimybes gali būti ir didesnis)) dirbti Karščiavimo klinikoje. Dėl objektyvių priežasčių negalint skirti tokio skaičiaus asmens sveikatos priežiūros specialistų, informuoti apie tai Savivaldybę ir kartu spręsti klausimus dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų paieškos ar darbo organizavimo ir apmokėjimo.

4.    Į p a r e i g o j u  Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ūkio ir transporto skyriaus vedėją Antaną Šeputį organizuoti transportą karščiuojančiam pacientui, kuris negali asmenine transporto priemone atvykti / grįžti (ar būti atvežtas / parvežtas kito asmens) į Karščiavimo kliniką, karščiuojančio paciento atvežimą / parvežimą į / iš Karščiavimo kliniką (-os).

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                                                                       Gipoldas Karklelis

______________

 

 

 

Dokumento redakcijos
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - A-538 - 2020-04-07
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. A-483,, DĖL AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJOS SIMPTOMŲ TURINTIEMS PACIENTAMS“ PAKEITIMO
Į pradžią