Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-430 2020-03-19
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. GEGUŽĖS 23 D. ĮSAKYMO NR. A-713 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO IR UGDYMO PROJEKTŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. GEGUŽĖS 23 D. ĮSAKYMO NR. A-713 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO IR UGDYMO PROJEKTŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 19 d. Nr. A-430

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

p a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. A-713 „Dėl Šiaulių rajono švietimo įstaigų aplinkosauginio švietimo ir ugdymo projektų vertinimo komisijos sudarymo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO IR UGDYMO PROJEKTŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  Šiaulių rajono švietimo įstaigų aplinkosauginio švietimo ir ugdymo projektų rėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-201 9 punktu:

1. S u d a r a u tokios sudėties Šiaulių rajono švietimo įstaigų aplinkosauginio švietimo ir ugdymo projektų vertinimo komisiją (toliau – Komisija):

Komisijos pirmininkė – Orinta Šimkuvienė, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos nariai:

Rasa Nutautė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė,

Rasa Paulauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė,

Rita Šilingienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė,

Renata Ulvydienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja.

2.Pavedu Komisijai nagrinėti ir vertinti švietimo įstaigų aplinkosauginio švietimo ir ugdymo projektus bei siūlyti skirti lėšas konkretiems projektams įgyvendinti.“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Gipoldas Karklelis           

______________

 

Į pradžią