Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-412 2020-03-18
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS<br> DIREKTORIAUS 2019 M. VASARIO 22 D. ĮSAKYMO NR. A-217 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS 2019 m. VASARIO 22 d. įsakymO NR. A-217 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos sudėties patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 18 d. Nr. A-412

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 30 straipsnio 2, 3 dalimis,

p a k e i č i u  Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. A-217 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos sudėties patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

             „1. T v i r t i n u tokios sudėties Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisiją:

Pirmininkė – Loreta Matolienė, vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė).

Sekretorė (komisijos narė) – Elena Leparskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai:

Jolanta Šiuparienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Loreta Bankovskė, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Edita Pleškaitė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Šiaulių rajono savivaldybėje (jos nesant – Monika Pažarauskienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė);

Aurelija Rakštienė, Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorė (jos nesant – Violeta Rudžianskienė, Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorė; Rasa Valančienė, Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorė);

Donatas Verkys, Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Bendruomenės pareigūnų grupės vyresnysis tyrėjas (jo nesant – Romas Stašauskis, Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Bendruomenės pareigūnų grupės tyrėjas);

Irma Šerlinskienė, Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus inspektorė (jos nesant – Eugenijus Arlauskas, Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus vyriausiasis inspektorius);

Birutė Orentienė, Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro vyriausioji socialinė darbuotoja (jos nesant – Edita Zdanienė, Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė);

Vilma Bagdonienė, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja;

Vaineta Jurkienė, Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, koordinuojanti vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą mokyklose (jos nesant –  Lina Norkienė, Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą);

Jolanta Mankuvienė, Kuršėnų vaikų globos namų Globos centro vedėja (jos nesant –  Natalija Tamoševičienė, Kuršėnų vaikų globos namų Globos centro globos koordinatorė.“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Gipoldas Karklelis

______________

 

 

Į pradžią