Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-311 2020-02-27
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ SPORTO MOKYKLOS STRATEGINIAM PLANUI 2020–2022 M.

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ SPORTO MOKYKLOS STRATEGINIAM PLANUI 2020–2022 METAMS

 

2020 m. vasario 27 d. Nr. A-311

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 54 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdamas į Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos tarybos 2019 m. gruodžio 13 d. protokolinį nutarimą Nr. 3:

1. P r i t a r i u  Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos strateginiam planui 2020–2022 metams (pridedama)

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 8 d. įsakymą Nr. A-282 ,,Dėl pritarimo Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos strateginiam planui“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Gipoldas Karklelis

______________

 

Dokumento priedai:
A-311 - DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ SPORTO MOKYKLOS STRATEGINIAM PLANUI 2020–2022 M. (PRIEDAS)
Į pradžią