Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susiję Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-304 2020-02-26
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO, MAUDYMOSI SEZONO TRUKMĖS NUSTATYMO IR MAUDYKLŲ STEBĖSENOS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO, MAUDYMOSI SEZONO TRUKMĖS NUSTATYMO IR MAUDYKLŲ STEBĖSENOS

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. A-304

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos higienos normos HN 92:2018 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-76 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“, 12, 14 punktais, Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant vandens telkinių ledo taisyklių, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-56 ,,Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“, 9, 10, 11 punktais:

1. T v i r t i n u:

1.1. Šiaulių rajono savivaldybės 2020 metais numatomų stebėti maudyklų sąrašą:

1.1.1. Gudelių ežeras;

1.1.2. Geluvos ežeras;

1.1.3. Pašvinio ežeras;

1.1.4. Kairių ežeras;

1.1.5. Bubių tvenkinys (Šiaulių jūra);

1.1.6. Kuršėnų karjerai;

1.1.7. Ventos upė Kuršėnų miesto ribose;

1.1.8. Pakumulšių tvenkinys;

1.1.9. Raudėnų tvenkinys;

1.1.10. Šilų tvenkinys;

1.1.11. Naisių tvenkinys;

1.1.12. Paežerių tvenkinys;

1.1.13. Bijotės ežeras;

1.1.14. Švedės tvenkinys.

1.2. Šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytų Šiaulių rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinį 2020 m. grafiką (pridedama).

2. N u s t a t a u šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytose maudyklose maudymosi sezono trukmę nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

                     

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Gipoldas Karklelis

______________

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                       Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

                                                                                       direktoriaus 2020 m. vasario       d.

  įsakymu Nr. A-

 

2020 m. gegužės 7 d. šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-687 redakcija

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ KALENDORINIS 2020 M. GRAFIKAS

 

Eil.

Nr.

Maudyklos pavadinimas/mėginio paėmimo vieta

Mėginio paėmimo data

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

 

21

03

17

08

22

05

19

1.

Gudelių ežeras

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

2.

Geluvos ežeras

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

3.

Pašvinio ežeras

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

4.

Kairių ežeras

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

5.

Bubių tvenkinys

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

6.

Kuršėnų karjerai

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

7.

Ventos upė Kuršėnų miesto ribose

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

8.

Pakumulšių tvenkinys

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

9.

Raudėnų tvenkinys

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

10.

Šilų tvenkinys

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

11.

Naisių tvenkinys

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

12.

Paežerių tvenkinys

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

13.

Bijotės ežeras

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

14.

Švedės tvenkinys

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

m

f+ch

 

m – mikrobiologiniai tyrimai (žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, žarninių lazdelių (Escherichia coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml);

f+ch – fizikiniai-cheminiai parametrai (nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma ir kitos atliekos) – vizualinis tikrinimas.

________________________

 

Dokumento redakcijos
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - A-687 - 2020-05-07
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. VASARIO 26 D. ĮSAKYMO NR. A-304 „DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO, MAUDYMOSI SEZONO TRUKMĖS NUSTATYMO IR MAUDYKLŲ STEBĖSENOS“ PAKEITIMO
Į pradžią