Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-30 2020-02-18
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 18 d. Nr. T-30

Šiauliai

 

 

                Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            1. Patvirtinti pridedamus:

            1.1.2020 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžetą: 44972730 eurų pajamų, 2105042,73 eurus apyvartos lėšų likučių 2020 m. sausio 1 d. ir 47077772,73 eurus asignavimų;

            1.2. Asignavimus iš apyvartinių lėšų 2020 m. sausio 1 d. likučio;

            1.3. 2020 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto valstybės perduotoms funkcijoms atlikti asignavimus;

            1.4. 2020 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus pagal valstybės funkcijas.

2. Įpareigoti asignavimų valdytojus, kad 2021 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2020 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                            Antanas Bezaras

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-30 - DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią