Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-408 2019-12-17
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2020 METŲ I PUSMEČIO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2020 METŲ I PUSMEČIO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 17 d. Nr. T-408

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 25, 156 ir 157 punktais, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti 2020 metų I pusmečio Šiaulių rajono savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžių grafiką (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

                       

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-408

 

2020 METŲ I PUSMEČIO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

IR KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GRAFIKAS

 

Eil.

Nr.

Savivaldybės tarybos posėdžio laikas

Komitetų posėdžių laikas

Sprendimų projektai pateikiami

1

2

3

4

1.

2020 m. sausio 28 d.

13.00 val.

Sausio 21 d. 9.00 val. –

Kontrolės;

Sausio 21 d. 10.00 val. –

Sveikatos ir socialinių reikalų;

Sausio 21 d. 10.00 val. –

Švietimo, kultūros ir sporto;

Sausio 21 d. 13.00 val. –

Kaimo reikalų ir ekologijos;

Sausio 21 d. 13.00 val. –

Komunalinio ir vietinio ūkio;

Sausio 22 d. 10.00 val. –

Biudžeto, finansų ir valdymo;

Iki sausio 15 d.

1.

2020 m. vasario 18 d.

13.00 val.

Vasario 11 d. 9.00 val. –

Kontrolės;

Vasario 11 d. 10.00 val. –

Sveikatos ir socialinių reikalų;

Vasario 11 d. 10.00 val. –

Švietimo, kultūros ir sporto;

Vasario 11 d. 13.00 val. –

Kaimo reikalų ir ekologijos;

Vasario 11 d. 13.00 val. –

Komunalinio ir vietinio ūkio;

Vasario 12 d. 10.00 val. –

Biudžeto, finansų ir valdymo;

Iki vasario 5 d.

2.

2020 m. kovo 24 d.

13.00 val.

 

 

Kovo 17 d. 9.00 val. –

Kontrolės;

Kovo 17 d. 10.00 val. –

Sveikatos ir socialinių reikalų;

Kovo 17 d. 10.00 val. –

Švietimo, kultūros ir sporto;

Kovo 17 d. 13.00 val. –

Kaimo reikalų ir ekologijos;

Kovo 17 d. 13.00 val. –

Komunalinio ir vietinio ūkio;

Kovo 18 d. 10.00 val. –

Biudžeto, finansų ir valdymo;

Iki kovo 10 d.

3.

2020 m. balandžio 28 d.

13.00 val.

Balandžio 21 d. 9.00 val. –

Kontrolės;

Balandžio 21 d. 10.00 val. –

Sveikatos ir socialinių reikalų;

Balandžio 21 d. 10.00 val. –

Švietimo, kultūros ir sporto;

Balandžio 21 d. 13.00 val. –

Kaimo reikalų ir ekologijos;

Balandžio 21 d. 13.00 val. –

Komunalinio ir vietinio ūkio;

Balandžio 22 d. 10.00 val. –

Biudžeto, finansų ir valdymo;

Iki balandžio 15 d.

4.

2020 m. birželio 2 d.

13.00 val.

Gegužės 26 d. 9.00 val. –

Kontrolės;

Gegužės 26 d. 10.00 val. –

Sveikatos ir socialinių reikalų;

Gegužės 26 d. 10.00 val. –

Švietimo, kultūros ir sporto;

Gegužės 26 d. 13.00 val. –

Kaimo reikalų ir ekologijos;

Gegužės 26 d. 13.00 val. –

Komunalinio ir vietinio ūkio;

Gegužės 27 d. 10.00 val. –

Biudžeto, finansų ir valdymo;

Iki gegužės 20 d.

5.

2020 m. liepos 7 d.

13.00 val.

 

Birželio 30 d. 9.00 val. –

Kontrolės;

Birželio 30 d. 10.00 val. –

Sveikatos ir socialinių reikalų;

Birželio 30 d. 10.00 val. –

Švietimo, kultūros ir sporto;

Birželio 30 d. 13.00 val. –

Kaimo reikalų ir ekologijos;

Birželio 30 d. 13.00 val. –

Komunalinio ir vietinio ūkio;

Liepos 1 d. 10.00 val. –

Biudžeto, finansų ir valdymo.

Iki birželio 23 d.

6.

2020 m. balandžio 16 d.

10.00 val.

Bendras Savivaldybės tarybos komitetų posėdis –

2020 m. balandžio 8 d. 10.00 val.

2020 m. kovo 31 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-86 redakcija

 

___________________________________

Dokumento redakcijos
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - T-86 - 2020-03-31
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-408 ,,DĖL 2020 METŲ I PUSMEČIO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią