Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-359 2019-12-17
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NUOLATINĖS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS AUDITO IR KONTROLĖS TARNYBOS VADOVO (SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS) TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NUOLATINĖS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS AUDITO IR KONTROLĖS TARNYBOS VADOVO (SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS) TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. gruodžio 17 d. Nr. T-359

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 27 straipsnio 5 ir 14 dalimis, atsižvelgdama į gautus įstaigų delegavimo raštus, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

 1. Sudaryti šios sudėties nuolatinę Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovo (savivaldybės kontrolieriaus) tarnybinės veiklos vertinimo komisiją:

            Pirmininkė – Inga Šimkūnaitė, laikinai einanti Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pareigas.

            Nariai:

            Inga Genutienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos vyriausioji specialistė;

            Giedrė Sinkevičienė, Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė;

            Daiva Bružienė Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė;

            Alma Žukauskytė, Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė.

            2. Įgalioti Šiaulių rajono savivaldybės merą vertinti Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovo (savivaldybės kontrolieriaus) tarnybinę veiklą.

            3. Pavesti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui paskirti savivaldybės administracijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, komisijos sekretoriumi.

            Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

           

         

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras

______________

 

Į pradžią