Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-334 2019-11-12
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 12 d. Nr. T-334

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-46 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo ir Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos nuostatų patvirtinimo“, 2, 4 ir 5 punktais, Šiaulių rajono savivaldybės taryba       n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti tokią Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos (toliauKomisija) sudėtį 2019–2023 metų IX šaukimo Šiaulių rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikotarpiui:

Komisijos pirmininkasAntanas Bezaras, Šiaulių rajono savivaldybės meras.

Komisijos nariai:

Kristina Burkė-Žilinskienė, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narė;

Raimundas Juknevičius, Lietuvos ūkininkų sąjungos Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas;

Laimutė Kelmelienė, Šiaulių rajono visuomeninės kultūros tarybos narė;

Virginija Matikienė, Šiaulių rajono verslininkų asociacijos narė;

Ieva Poškutė, Šiaulių rajono savivaldybės nuolatinės jaunimo reikalų tarybos narė;

Juozas Savickas, Šiaulių rajono mokyklų mokytojų metodinės tarybos pirmininkas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras

______________

 

Į pradžią