Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-296 2019-09-03
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-136 „DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-136 „DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 3 d. Nr. T-296

Šiauliai

           

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl Strateginio planavimo Šiaulių rajono savivaldybėje priežiūros komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti tokios sudėties Strateginio planavimo Šiaulių rajono savivaldybėje priežiūros komisiją 2019–2023 metų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui:

Komisijos pirmininkas – Antanas Bezaras, Šiaulių rajono savivaldybės meras.

Komisijos nariai:

Rita Balčiuvienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja;

Audronė Birutienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja;

Alfredas Budrys, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjas;

Algimantas Gaubas, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys;

Česlovas Greičius, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas;

Arūnas Grubliauskis, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys;

Alfredas Jonuška, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys;

Gipoldas Karklelis, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius;

Ineta Navickaitė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja;

Regina Rupšienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

Martynas Rusteika, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys;

Rolandas Samuila, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys;

Irena Simanauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Judita Šertvytienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja;

Vilija Vaičekauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja;

Ingrida Venciuvienė, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Antanas Bezaras

______________

 

Į pradžią