Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-949 2019-07-05
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS STRATEGIJOS RENGIMO REKOMENDACIJŲ SAVIVALDYBĖS VALDOMOMS ĮMONĖMS PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VEIKLOS STRATEGIJOS RENGIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos  5 d. Nr. A- 949

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinto“,  9.2 papunkčiu,

t v i r t i n u Šiaulių rajono savivaldybės valdomos uždarosios akcinės bendrovės veiklos strategijos rengimo rekomendacijas (pridedama).

            Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Gipoldas Karklelis

______________

 

 

Dokumento priedai:
A-949 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS STRATEGIJOS RENGIMO REKOMENDACIJŲ SAVIVALDYBĖS VALDOMOMS ĮMONĖMS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
A-949 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS STRATEGIJOS RENGIMO REKOMENDACIJŲ SAVIVALDYBĖS VALDOMOMS ĮMONĖMS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią