Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-215 2019-07-02
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO

 

2019 m. liepos 2 d. Nr. T-215

Šiauliai

 

              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 6 punktu, 69 straipsniu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

              1. Sudaryti šios sudėties Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą:

Nariai:

Giedrė Budinienė, Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;

Rolandas Freimonas, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys;

Elena Kačinskienė, asociacijos Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė;

Rasa Piežienė, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė;

Inga Rimgailienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja;

Algis Mačiulis, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys;

Lina Šiukšterienė, Šiaulių rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorė, atliekanti centro direktoriaus pareigas;

Rosita Veikalienė, asociacijos ,,Gelbėkite vaikus“ Šiaulių rajono Gruzdžių struktūrinio padalinio vadovė;

Povilas Zaveckas, asociacijos ,,Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ pirmininkas.

2. Paskirti Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos pirmininku Algį Mačiulį.

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T-228 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.               

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Antanas Bezaras

______________

 

 

 

 

Į pradžią