Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. M-55 2019-06-03
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m.  birželio 3 d. Nr. M-55

Šiauliai

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 11 punktu, atsižvelgdamas į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 16 d. įsakymą Nr. A-1089 „Dėl Savivaldybės administracijos darbuotojų delegavimo į Šiaulių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisiją“:

1. S u d a r a u šios sudėties Šiaulių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisiją 2019–2023 metų IX šaukimo Šiaulių rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Komisijos pirmininkas – Česlovas Greičius, Savivaldybės mero pavaduotojas.

Komisijos nariai:

Raimondas Galkus, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Aldona Laukienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Jolanta Šiuparienė, Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius);

Egidijus Kerys, Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras;

Stasys Joneikis, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių teritorinio skyriaus vedėjo patarėjas vyriausiasis darbo inspektorius;

Donatas Verkys, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Bendruomenės pareigūnų grupės vyresnysis tyrėjas, o jam nesant – Toma Vaitkevičienė, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Bendruomenės pareigūnų grupės vyresnioji tyrėja;

Aistė Kavanauskaitė - Lukšė, NVO „Šiaulių rajono jaunų tėvų bendruomenė“ narė.

2. S k i r i u  Eugeniją Kančiauskaitę, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiąją specialistę, Šiaulių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos sekretore (be komisijos nario teisių).

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės mero 2018 m. rugpjūčio 22 d. potvarkį Nr. M-60 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos sudarymo“.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

           

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Antanas Bezaras

______________

 

Į pradžią