Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-166 2019-05-21
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 21 d. Nr. T-166

Šiauliai

 

 

   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 5 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės 2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo ataskaitą (pridedama).

                   Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Antanas Bezaras

______________

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-166 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią