Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-651 2019-05-16
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SENIŪNIJŲ METINIŲ VEIKLOS PLANŲ 2019 METAMS PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SENIŪNIJŲ METINIŲ VEIKLOS PLANŲ 2019 METAMS PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 16  d. Nr. A-651

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Strateginio planavimo Šiaulių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-334 „Dėl Strateginio planavimo Šiaulių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 21.2 papunkčiu,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos metinį veiklos planą 2019 metams;

2. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų metinius veiklos planus 2019 metams.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Gipoldas Karklelis

______________

 

            

 

 

Dokumento priedai:
A-651 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SENIŪNIJŲ METINIŲ VEIKLOS PLANŲ 2019 METAMS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
A-651 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SENIŪNIJŲ METINIŲ VEIKLOS PLANŲ 2019 METAMS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią