Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-408 2019-04-02
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ ŠVIETIMO IR SPORTO VEIKLOS PROGRAMOS SPORTO KLUBAMS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ ŠVIETIMO IR SPORTO VEIKLOS PROGRAMOS SPORTO KLUBAMS

 

2019 m. balandžio  2 d. Nr. A-408

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 27 straipsnio 3 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-1 ,,Dėl 2019 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-157 ,,Dėl Sportininkų, reprezentuojančių Šiaulių rajoną, dalyvavimo pasaulio, Europos čempionatuose ir Lietuvos lygų varžybose rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9 punktu bei atsižvelgdamas į Šiaulių rajono savivaldybės sporto tarybos 2019 m. kovo 8 d. posėdžio protokolą Nr. KO-33 (3.48),

s k i r i u  iš Švietimo ir sporto veiklos programos 5 000 Eur (penkis tūkstančius eurų) sporto klubams, jų sportininkams remti dalyvaujant 2019 m. pasaulio, Europos ir Lietuvos lygų varžybose (priedas).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Gipoldas Karklelis

______________

 

 

Dokumento priedai:
A-408 - DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ ŠVIETIMO IR SPORTO VEIKLOS PROGRAMOS SPORTO KLUBAMS (PRIEDAS)
Į pradžią