Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-1 2019-02-12
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2019 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2019 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 12 d. Nr. T-1

Šiauliai

 

 

                Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi,  Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            1. Patvirtinti pridedamus:

            1.1. 2019 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžetą: 42 945 991,30 eurus pajamų, 839 409,13 eurų apyvartos lėšų likučių 2019 m. sausio 1 d. ir 45 867 400,43 eurus asignavimų.  Asignavimai viršija pajamas ir apyvartos lėšų likučius 2019 m. sausio 1 d. 2 082 000 eurų;

            2019 m. gegužės 21 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-139 redakcija

                2019 m. liepos 2 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-204 redakcija

                2019 m. rugsėjo 3 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-259 redakcija

2019 m. lapkričio 12 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-331 redakcija

2019 m. gruodžio 17 d.Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-361 redakcija

 

            1.2. Asignavimus iš apyvartinių lėšų 2019 m. sausio 1 d. likučio;

            1.3. 2019 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto valstybės perduotoms funkcijoms atlikti asignavimus;

            1.4. 2019 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus pagal valstybės funkcijas.

2. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, biudžetinių įstaigų vadovams išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir sudarant bei tvirtinant 2019 m. išlaidų sąmatas numatyti reikiamų asignavimų dalį 2018 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes.

3. Įpareigoti asignavimų valdytojus, kad 2020 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2019 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

 

 

           

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras

______________

 

 

 

Dokumento redakcijos
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - T-139 - 2019-05-21
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-1 ,,DĖL 2019 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - T-204 - 2019-07-02
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-1 ,,DĖL 2019 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - T-259 - 2019-09-03
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-1 ,,DĖL 2019 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - T-331 - 2019-11-12
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-1 ,,DĖL 2019 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - T-361 - 2019-12-17
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-1 ,,DĖL 2019 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Dokumento priedai:
T-1 - DĖL 2019 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią