Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-67 2017-04-04
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2016 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2016 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2017 m.  balandžio 4 d. Nr. T-67

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2017 metų programos, patvirtintos Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. T-256, 24 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

            Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės 2015–2017 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2016 metų vykdymo ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Antanas Bezaras

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-67 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2016 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią