Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-559 2018-04-30
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


                                                                      

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SENIŪNIJŲ METINIŲ VEIKLOS PLANŲ 2018 METAMS PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio  30  d. Nr. A-559

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Strateginio planavimo Šiaulių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-334 „Dėl Strateginio planavimo Šiaulių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 21.2 papunkčiu,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos metinį veiklos planą 2018 metams;

2. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų metinius veiklos planus 2018 metams.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis

            

 

 

Dokumento priedai:
A-559 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SENIŪNIJŲ METINIŲ VEIKLOS PLANŲ 2018 METAMS PATVIRTINIMO
A-559 - DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SENIŪNIJŲ METINIŲ VEIKLOS PLANŲ 2018 METAMS PATVIRTINIMO
Į pradžią