Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-134 2018-04-24
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 Gruzdžių komunalinio ūkio UAB


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2017 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 24 d. Nr. T-134

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2017 metų programos, patvirtintos Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. T-256 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2017 metų programos patvirtinimo“, 24 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

            Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės 2015–2017 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2017 metų vykdymo ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią