Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A-498 2018-04-18
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


                                                           

                                   

 

 

 

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRAcijos

direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2016 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A-26 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS VYKDYTOJO PASKYRIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio  18   d. Nr. A- 498

                                                                         Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

p a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. A-26 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės vykdytojo paskyrimo ir komisijos sudarymo“  1 punktą ir jį išdėstau taip:

            „1. S u d a r a u Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės komisiją (toliau – Komisija):

   Pirmininkė – Zita Urbelienė, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

   Pirmininko pavaduotojas – Edmundas Žalys, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

   Sekretorė – Audronė Kuizinienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė.

   Nariai:

   Ramūnas Palkus, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;

   Vaida Pielikienė, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

   Vytautas Breikštas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis inžinierius.“

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis

Į pradžią