Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-364 2017-12-19
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigąŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ SUMAŽINIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SĄSKAITA

 

2017 m. gruodžio 19 d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, atsižvelgdama į Aplinkos apsaugos skyriaus 2017 m. gruodžio 5 d. aiškinamajame rašte Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 16 d. sprendimo projektui „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sumažinimo Savivaldybės biudžeto sąskaita“ išdėstytus motyvus, Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sumažinti Savivaldybės biudžeto sąskaita mokėtiną vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, už laikotarpį nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d., apskaičiuotą vadovaujantis Nekilnojamojo turto objektų grupių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžiais, patvirtintais Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-202 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, dydžio nustatymo metodikos, nekilnojamojo turto objektų grupių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių patvirtinimo“:

1.1. 40,00 procentų – nekilnojamojo turto objektų grupei „Sandėliavimo paskirties objektai“ priskiriamų objektų savininkams, jų įgaliotiems atstovams arba kitiems asmenims, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau ­  Įstatymas) 30-1 straipsnio 1 dalyje, už nekilnojamojo turto objektus pagal sąrašą (1 priedas);

1.2. 94,12 procentų – nekilnojamojo turto objektų grupei „Religinės paskirties objektai“ priskiriamų objektų savininkams, jų įgaliotiems atstovams arba kitiems asmenims, kaip nustatyta Įstatymo 30-1 straipsnio 1 dalyje, už nekilnojamojo turto objektus pagal sąrašą (2 priedas);

1.3. 96,85 procentų – nekilnojamojo turto objektų grupei „Kiti objektai“ priskiriamų objektų savininkams, jų įgaliotiems atstovams arba kitiems asmenims, kaip nustatyta Įstatymo 30-1 straipsnio 1 dalyje, už nekilnojamojo turto objektus pagal sąrašą (3 priedas).

1.4. 30 procentų – nekilnojamojo turto objektų grupei „Mokslo paskirties objektai“ priskiriamų objektų savininkams, jų įgaliotiems atstovams arba kitiems asmenims, kaip nustatyta Įstatymo 30-1 straipsnio 1 dalyje, už nekilnojamojo turto objektus pagal sąrašą (4 priedas).

1.5. neskaičiuoti fiziniams asmenims už antrą ir daugiau gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektus Nuolatinės komisijos, Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazei tikslinti, sprendimu, jei fizinis asmuo juose negyvena ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus bei Šiaulių rajone jau moka vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą pagal Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazę;

1.6. neskaičiuoti rinkliavos nekilnojamojo turto objekto savininkams, jų įgaliotiems atstovams arba kitiems asmenims, Nuolatinės komisijos Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazei tikslinti sprendimu, ir pateikusiems studento pažymėjimą ir dokumentus, patvirtinančius, kad iki einamojo mokėjimo laikotarpio pabaigos Šiaulių rajone negyveno ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Antanas Bezaras

Į pradžią