Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. M-68 2017-10-26
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigąŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ AR DALININKĖ, TURINTI DAUGIAU KAIP 50 PROC. BALSŲ, YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio        d. Nr. M-

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies  16 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2015 m. birželio 22 d. raštą Nr. 4-01-4684 ,,Dėl pareigybių sąrašo sudarymo“:

            1. T v i r t i n u Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė, turinti daugiau kaip 50 proc. balsų, yra Šiaulių rajono savivaldybė, pareigybių sąrašą, į kurias prieš skiriant asmenį  į pareigas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nustatyta tvarka privaloma kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį pateikimo (pridedama).

            2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės mero 2016 m. gruodžio 16 d. potvarkį Nr. M-110 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų pareigybių sąrašo patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                  Šiaulių rajono savivaldybės mero

                                                                                  2017 m. spalio       d. potvarkiu

                                                                                   Nr. M-

 

BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ ARBA DALININKĖ, TURINTI DAUGIAU KAIP 50 PROC. BALSŲ, YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

1.      Biudžetinės įstaigos:

1.1.       Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos – daugiafunkcio centro direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.2.       Šiaulių r. Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ;

1.3.       Šiaulių r. Bubių mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.4.       Šiaulių r. Daugėlių lopšelio-darželio direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.5.       Šiaulių r. Dirvonėnų mokyklos – daugiafunkcio centro direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.6.       Šiaulių r. Drąsučių mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.7.       Šiaulių r. Gilvyčių mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.8.       Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-darželio direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.9.            Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.10.   Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.11.   Šiaulių r. Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“ direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.12.   Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.13.   Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.14.   Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.15.   Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.16.   Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.17.   Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.18.   Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.19.   Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos – daugiafunkcio centro direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.20.   Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.21.   Šiaulių r. Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.22.   Šiaulių r. Kužių gimnazijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.23.   Šiaulių r. Kužių lopšelio-darželio Vyturėlis“ direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.24.   Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.25.   Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.26.   Šiaulių r. Naisių mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.27.   Šiaulių r. Pakapės mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.28.   Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojas;

1.29.   Šiaulių r. Šakynos mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.30.   Šiaulių r. Šilėnų mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.31.   Šiaulių r. Verbūnų mokyklos – daugiafunkcio centro direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.32.   Šiaulių r. Voveriškių mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.33.   Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.34.   Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.35.   Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.36.   Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.37.        Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius ir administracijos direktoriaus pavaduotojas;

1.38.   Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorius;

1.39.        Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierius ir savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas;

1.40.   Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.41.   Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius;

1.42.   Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.43.   Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius;

1.44.   Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius;

1.45.   Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

1.47. Kuršėnų vaikų globos namų direktorius ir direktoriaus pavaduotojas.

2. Viešosios įstaigos:

2.1. Dienos centro sutrikusio intelekto asmenims direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

2.2. Kuršėnų ligoninės direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

2.3. Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos direktorius;

2.4. Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius ir direktoriaus pavaduotojas;

2.5. Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktorius.

 

________________

Į pradžią