Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susiję Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-31 2017-02-21
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 Projektas

herbas-strik1

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS 

DĖL 2017 METŲ  ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 21 d.  Nr. T-31

Šiauliai

 

 

                Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2017  metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi,  Šiaulių rajono savivaldybės taryba    n u s p r e n d ž i a :

            1. Patvirtinti pridedamus:

            1.1. 2017 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžetą: 32358956 eurus pajamų, 1896704,44 eurus apyvartos lėšų likučių 2017 m. sausio 1 d. ir 35255660,44 eurus  asignavimų. Asignavimai viršija pajamas ir apyvartos lėšų likučius 2017 m. sausio 1 d. 1000000 eurų.

            1.2. 2017 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš skolintų lėšų 1000000 eurų.

            1.3. Asignavimus iš apyvartinių lėšų 2017 m. sausio 1 d. likučio;

            1.4. 2017 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto valstybės perduotoms  funkcijoms atlikti asignavimus;

            1.5. 2017 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus Valstybės  investicijų 2017-2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms;

            1.6. 2017 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus pagal valstybės funkcijas;

2. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, biudžetinių įstaigų vadovams išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir sudarant bei tvirtinant 2017 m. išlaidų sąmatas  numatyti reikiamų asignavimų dalį 2016 m. gruodžio 31d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes.

3. Įpareigoti asignavimų valdytojus, biudžetinių įstaigų vadovus, kad 2018 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2017 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                            Antanas Bezaras

 

 

 

Dokumento priedai:
T-31 - DĖL 2017 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO
Į pradžią