Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-54 2017-02-21
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2017  m. vasario 21 d. Nr. T-54

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, 4 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu  Nr. T-35 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimu  Nr. T-243 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2016 metų sąmatos, patvirtintos Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu  Nr. T-35, patikslinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-342 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo sąmatos, patvirtintos Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu  Nr. T-35, patikslinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

           

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras

Į pradžią