Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. M-38 2015-07-02
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. liepos       d. Nr.

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies  16 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2015 m. birželio 22 d. raštą Nr. 4-01-4684 ,,Dėl pareigybių sąrašo sudarymo“,

            s u d a r a u  Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė, turinti daugiau kaip 50 proc. balsų, yra Šiaulių rajono savivaldybė, pareigybių sąrašą, į kurias prieš skiriant asmenį  Į pareigas, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nustatyta tvarka privaloma kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį pateikimo (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Antanas Bezaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                  Šiaulių rajono savivaldybės mero

                                                                                   2015 m. liepos 2 d. potvarkiu

                                                                                   Nr. M-38

 

BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ ARBA DALININKĖ, TURINTI DAUGIAU KAIP 50 PROC. BALSŲ, YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

1.     Biudžetinės įstaigos:

1.1.      Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.2.      Šiaulių r. Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius ir direktorius pavaduotojas ;

1.3.      Šiaulių r. Bubių mokyklos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.4.      Šiaulių r. Daugėlių lopšelio-darželio direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.5.      Šiaulių r. Dirvonėnų mokyklos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.6.      Šiaulių r. Drąsučių mokyklos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.7.      Šiaulių r. Gilvyčių mokyklos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.8.      Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-darželio direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.9.      Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.10.   Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.11.   Šiaulių r. Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“ direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.12.   Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.13.   Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.14.   Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.15.   Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.16.   Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.17.   Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.18.   Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.19.   Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.20.   Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.21.   Šiaulių r. Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.22.   Šiaulių r. Kužių gimnazijos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.23.   Šiaulių r. Kužių lopšelio-darželio Vyturėlis“ direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.24.   Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.25.   Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.26.   Šiaulių r. Naisių mokyklos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.27.   Šiaulių r. Pakapės mokyklos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.28.   Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.29.   Šiaulių r. Šakynos mokyklos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.30.   Šiaulių r. Šilėnų mokyklos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.31.   Šiaulių r. Verbūnų mokyklos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.32.   Šiaulių r. Voveriškių mokyklos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.33.   Šiaulių r. Žarėnų mokyklos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.34.   Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.35.   Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.36.   Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.37.   Šiaulių r. švietimo centro direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.38.   Šiaulių r. pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius;

1.39.   Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius ir administracijos direktorius pavaduotojas;

1.40.   Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorius;

1.41.   Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierius ir savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas;

1.42.   Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.43.   Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius;

1.44.   Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius ir direktorius pavaduotojas;

1.45.   Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius;

1.46.   Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius;

1.47.   Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro direktorius ir direktorius pavaduotojas.

2. Viešosios įstaigos:

2.1. Dienos centro sutrikusio intelekto asmenims direktorius ir direktorius pavaduotojas;

2.2. Kuršėnų ligoninės direktorius ir direktorius pavaduotojas;

2.3. Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos direktorius;

2.4. Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius ir direktorius pavaduotojas;

2.5. Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktorius.

 

 

 

________________

Į pradžią