Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2020-12-23
Priėmimo data iki: 2021-01-26
Dokumento rūšis: PROJEKTAS
Rasta dokumentų: 17
1. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-49 „ DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
3. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
4. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-238 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ“ PAKEITIMO
5. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ, DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS, NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ GRUPIŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
6. DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, VINKŠNĖNŲ KAIME
7. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 8 D. SPRENDIMO NR. T-309 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ TERITORIJŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
8. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
9. DĖL LENGVATŲ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KURŠĖNŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ VARTOTOJAMS NUSTATYMO IR KOMPENSACIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „KURŠĖNŲ VANDENYS“ MOKĖJIMO
10. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KURŠĖNŲ VANDENYS“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
11. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2021 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
12. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO MOKINIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO IR NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLOSE PATVIRTINIMO
13. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-352 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
14. DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, VIJOLIŲ KAIME
15. DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI VO „ŽADŽIŪNŲ BENDRUOMENEI“
16. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2020 M. ATASKAITAI
17. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2019 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO