Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2020-04-27
Priėmimo data iki: 2020-06-02
Dokumento rūšis: PROJEKTAS
Rasta dokumentų: 43
1. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-221 „DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „KURŠĖNŲ VANDENYS“ IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ IR GARANTIJOS SUTEIKIMO PROJEKTAMS FINANSUOTI“ PAKEITIMO
2. DĖL ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO, ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLOS, ŠIAULIŲ R. KURTUVĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
3. DĖL ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ NUSTATYMO
4. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2019 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
5. DĖL ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
6. DĖL ŠIAULIŲ R. NAISIŲ MOKYKLOS REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
7. DĖL ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ NUSTATYMO
8. DĖL ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ GIMNAZIJOS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ NUSTATYMO
9. DĖL ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ NUSTATYMO
10. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-30 ,,DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
11. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-13 ,,DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
12. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-158 ,,DĖL DOVANOS (IŠMOKOS) KŪDIKIUI SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
13. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
14. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-56 „DĖL SAUGAUS ELGESIO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
15. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ NUSTATYMO
16. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
17. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE ,,NUO GLOBOS LINK GALIMYBIŲ: BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA“
18. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ NUSTATYMO
19. DĖL ŠIAULIŲ R. DAUGĖLIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO IR ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“ REORGANIZAVIMO IR ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
20. DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTUS VANDENS TRANSPORTO PRIEMONIŲ NULEIDIMO VIETOMS ĮRENGTI ŠIAULIŲ RAJONE IR DALINIO FINANSAVIMO
21. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ŠAKYNOS MSNA IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“ ĮGYVENDINIMUI
22. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „GINKŪNŲ MSNA IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“ ĮGYVENDINIMUI
23. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2021 METAMS
24. DĖL LEIDIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ
25. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2021 METAMS
26. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-302 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
27. DĖL GINKŪNŲ KAIMO BENDROJO PLANO RENGIMO
28. DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ SPORTO MOKYKLOS ORGANIZUOJAMŲ VIEŠŲ SPORTINIŲ RENGINIŲ IR AUKŠTO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO SPORTO TRENIRUOČIŲ STOVYKLŲ SPORTININKAMS BEI KITIEMS DALYVIAMS SKIRIAMŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ MAITINIMUI DYDŽIŲ NUSTATYMO
29. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2020 METAMS
30. DĖL TAKSI STOTELIŲ ĮRENGIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
31. DĖL SIŪLYMO KEISTI GYVENAMOSIOS VIETOVĖS PAVADINIMĄ
32. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-27 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR JO KEITIMO“ PAKEITIMO
33. DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
34. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOJE, RENGIANT IR ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „VIRTUALIOS IR PAPILDYTOSIOS REALYBĖS TAIKYMAS MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMUI“, IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO
35. DĖL ĮGALIOJIMO RENGTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR PAVADUOTOJO (POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ), ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS (KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO) PAREIGYBIŲ APRAŠYMUS
36. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBĖS BUTO PARDAVIMO
37. DĖL GATVĖS PAVADINIMO PRISKYRIMO KITAI GYVENAMAJAI VIETOVEI GINKŪNŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
38. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
39. DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-149 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
40. DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A18 ŠIAULIŲ APLINKKELIO (ŠIAURĖS-RYTŲ KRYPTIES) TIESIMO SPECIALIOJO PLANO KEITIMO
41. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO BEI LIKVIDAVIMO
42. DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGOS KURŠĖNŲ FILIALUI
43. DĖL PRITARIMO ĮSTEIGTI 10,5 VAL. DARBO TRUKMĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „NYKŠTUKAS“, ŠIAULIŲ R. PAKAPĖS MOKYKLOJE IR ŠIAULIŲ R. AUKŠTELKĖS MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE